Total: 0,00 DKK
0
Vis kurv
Indtast din søgning
 
Profil

Sådan begyndte det.
Af Peter Eliot Juhl.

For halvtreds år siden fik jeg den idé finansiere mine universitetsstudier ved at blive iværksætter. Jeg studerede klassiske sprog, og det lå derfpr lige for at udgive oversættelser af latinbøger for folk, der skulle bestå den såkaldte "lille" latinprøve. Oversættelserne solgte pænt, men efter et par år afskaffedes den obligatoriske latinprøve, og forretnings grundlaget forsvandt. Hvis forlaget skulle overleve, var det nødvendigt med nye initiativer.
På den tid rejste den legendaiske forlagsboghandler Povl Strube landet rundt og promoverede bestselleren "Fortids gåder - fremtids virkelighed" af den schweiziske hotelmand Erich von Däniken. Med baggrund i en nogle af arkæologiens ubesvarede spørgsmål fremsatte han hypoteser om, at teknisk veludviklede væsener i en fjern fortid som astronauter fra rummet havde gæstet jorden, hvor de blev modtaget som guder.
For at bringe tingene ned på jorden igen udgav jeg i 1972 debatbogen "Fortids gåders forklaring" med en kritisk gennemgang af von Dänikens kilder. Den blev godt modtaget af pressen og blev efterfulgt af en bog om fortidsgåden over dem alle: Atlantis. Så var temaet ligesom slået an, og nu fulgte en række bøger, der behandlede "alternative" emner såsom ufoer, håndlæsning, zoneterapi, numerologi, tarot, krystaller, mysticisme, rosenkreuzere, Martinus, antroposofi, yoga, østens filosofi, diverse terapiformer - ingen nævnt, ingen glemt.
I begyndelsen havde forlaget adresse på min adresse Vesterbrogade 139, men da jeg flyttede til classensgade 17 på Østerbro, fik forlaget adresse i kælderen Classensgade 8.
At Strubes Boghandel lå lige henne om hjørnet var en tilfældighed. Da forlaget havde fået egne lokaler, udviklede det sig hurtigt til også at blive et samlingssted for nogle folk med alternative interesser. Fra denne periode kan nævnes folk son redaktør og Christiania-grundlæggeren Jakob Ludvigsen, old-granskeren og ufologen Stig Otto Kurtemann Agermose, poly-historikeren og thelemitten Per Olsen, (søn af ”Psykisk Forums” navnkundige redaktør, Anni Olsen) tarotkongen K. Frank Jensen, , samt leyline- og kornkreds-kender Niels Hansen.

Men snart opstod behovet for at udvide varesortimentet, og det lykkedes at få aftaler i stand med flere danske forlag. Vigtigst var det dog, at vi begyndte at importere først bøger og senere grammofonplader og tarotkort, og altså også var godt på vej til at blive en velassorteret special boghandel.

Det næste store spring skete, da en kreds af kreds af boghandelens venner stiftede anpartsselskabet Det Ukendtes Boghandel, med forfatteren og globetrotteren Klaus Aarsleff som formand.

Boghandelen rykkede nu til city og fik lokaler i Skindergade 19, i øvrigt over for Reformhuset, en af landets første helsekostforhandlere. Den daglige drift blev varetaget astrologen Knud Rame (senere afløst af boghandler Knud Mariboe) og undertegnede.  Flytningen til den nye mere centrale adresse fik kundekredsen til at vokse, og efter nogle år var det nødvendigt at finde større lokaler. Vi var så heldige at overtage Haases Boghandels lokaler i Løvstræde 8, hvor der i underetagen også blev plads til firmaet AstroScan, der fremstillede computerhoroskoper, samt diverse tarotlæsere, håndlæsere og numerologer. 

På den tid var handlen med bøger i Danmark stærkt reguleret af boghandlerforening og forlæggerforening i samdrægtighed, og det var derfor svært at komme til at handle med danske bøger uden at opfylde en række snærende lavsregler. Alligevel var der forlæggere, der kunne se idéen i den opkommende specialboghandel og mente, at den var værd at støtte. Blandt disse kan nævnes Bogans Forlag, der trods trusler om boykot fra en konkurrerende boghandel, gennem sine leverancer og kreditter var med til at sikre SphinX forlagsboghandels økonomi i de første år.
Boghandel og forlag voksede i et roligt tempo. Folk kom og hyggede sig og handlede i de beskedne lokaler. Ud over de ovenfor nævnte esoteriske koryfæer blev butikken også opsøgt af tidens mere specielle typer - folk, der følte sig forfulgt af rumvæsener, mystiske stråler eller hemmelige væsener. Mange mindes sikkert ufologen Birgit Thiede, der propaganderede for teorien om, at Jorden (eller var det hele universet?) blev styret af en skjult regering, der sad et sted og trak i trådene. Hun afleverede sidelange beskrivelser til støtte for sine teorier, og det lykkedes hende da også en tid at blive taget alvorligt af både ”Psykisk Forum” og Sten Landsys ”Frit UFO Studium” (forgængeren for det nuværende ”Nyt Aspekt”), der i 1970 udgav hendes hæfte ”Jordiske flyvende tallerkener”.
Virksomhedens økonomi var fra starten forholdsvis god. Det skyldtes, at alle indtægter blev kanaliseret tilbage i projekter. Løn var der ikke tale om. Konceptet bestod i, at forlagsboghandleren kunne passe forretningen om dagen og gå på arbejde efter lukketid på et dagblad, hvor arbejdet foregik om aftenen og natten.

Vendepunktet
Gennem nogle år havde en af forlagsboghandelens støtter og venner været journalisten Klaus Aarsleff (senere formand for Eventyrernes Klub). Han havde i 1974 taget initiativ til ”Den danske ekspedition til udforskning af det evolutionære og megalitiske problem” og på Strubes forlag udgivet bogen ”Før dette”. Desuden var han i en periode medredaktør af Strubes tidsskrift ”Universum”.

En forårsdag i 1978 kom han væltende ned ad kældertrappen til butikken og smækkede døren op, idet han med verdensmandsmine udbrød: ”Der skal mere gang i denne her butik! Vi flytter til City.” Klaus Aarsleffs plan var, at der skulle oprettes et anpartsselskab, og da han på det tidspunkt netop var i gang med at lancere sit eget tidsskrift ”Det ukendte”, var det naturligt at slå boghandel og blad sammen under samme navn. Klaus kendte også nogle mennesker, der var villige til at indskyde risikovillig kapital (dengang krævedes kr. 40.000 for at oprette et ApS).
En af årsagerne til succesen var samspillet mellem forlag og boghandel, for boghandlens kunder virkede som en slags ulønnede konsulenter for forlaget, der således kunne lodde, hvad der ”rørte sig” i tiden. Derfor var forlaget SphinX med i forreste række, da debatten om pyramiderne og deres gådefulde kræfter rejste sig, og ikke mindst da interessen for krystaller og ædelstens esoteriske formåen begyndte af tage til. Det førte til et samarbejde med en opgående stjerne på krystalhimlen, healeren Jette Holm, der fra 1989 udgav sine succesbøger på SphinX, og hvis bog ”Krystalnøglen” stadig udkommer i det ene opdaterede oplag efter det andet.
En anden årsag til succesen var, at Det Ukendtes Boghandel allerede fra starten kunne tilbyde kunderne computerberegnede horoskoper “to go” ved hjælp af den nyeste amerikanske software. I begyndelsen blev horoskoperne lavet af en amerikansk astrolog, Sandra. Efter et par år blev maskiner og programmer overtaget af de to danske astrologer Jeanne og Otto Moltke Leth, der under navnet AstroScan gennem mange år var en fast bestanddel af Det Ukendtes Boghandel.

Mod nye højder
Omkring 1985 var huslejen i Skindergade blevet for høj og pladsen for lille, så boghandlens bestyrelse begyndte at se sig om efter nye lokaler. City var stadig var det rigtige sted. Det var så heldigt, at Peter Juhl under en kegleaften mødte forlagsboghandler Jens Jørgen Haase, der var på udkig efter en passende lejer i det traditionsrige ”Haases Hus” i Løvstræde, som havde historiske rødder helt tilbage til guldaldertidens litterater. En aftale kom i stand, og en efterårsdag i 1985 flyttede boghandelens personale og venner ved håndkraft varelager og inventar over Gråbrødre Torv de få hundrede meter til det nye domicil, hvor man under festlige former kunne genindvie Det Ukendtes Boghandel.
Den drivende kraft i boghandelen de første år i Løvstræde var forfatteren Knud Mariboe, der myndigt og opmærksomt styrede både kunder og personale, hvis faste stok bestod af ”pigerne” Pia og Liselotte. Peter Juhl blev efter mange år bag disken henvist til en rolle som grå eminence i bag-gemakkerne. Knud Mariboe var også ildsjælen bag de mange helse- og esoteriske messer, hvor boghandel og forlag gennem en årrækkepræsenterede sine produkter og skabte nye kontakter.
Efter Knud Mariboes sygdom og senere uventede død, følte bestyrelsen at der var sat punktum for en æra, og begyndte at se sig om efter nye kræfter, der kunne føre den efterhånden traditionsrige virksomhed videre til nye højder. Og hvad du sender ud, får du igen! Universet svarede som altid gavmildt, for nye kræfter i form af ægteparret Per og Rita Johansson stod parat i kulissen, klar til at føre Det Ukendtes Boghandel ind i det nye millennium.

Nye kræfter
Per og Rita var et energisk iværksætterpar, som i 3 år havde drevet den lille new age butik Aquarius fra et kælderlokale i Næstved. De havde også startet gratisbladet ”LYSET” (det nuværende ”LYS-strejfet) fra bar bund og med god hjælp fra lokale ildsjæle.
Per havde, siden han var 18 år gammel, forsøgt at blive ansat i Det Ukendtes Boghandel, men da han efter 10 år stadig ikke havde opnået dette, begyndte han at spekulere på at starte som selvstændig. På den måde blev idéen til butikken og forlaget Aquarius født. Men hvordan starter man en butik op fra grunden? Og hvilken bank vil give lån til et ægtepar, som ikke kan stille sikkerhed for et varelager? Det hele virkede lidt uoverskueligt, indtil ”skæbnen” eller ”tilfældet” greb ind.
En dag kom Per og Rita nemlig forbi en lille new age-butik i Lyngby, hvor Jan Visby Bertelsen residerede. Det viste sig, at han var startet med en kapital på under 20.000 kr. Og han var tilmed på bistandshjælp! Det unge par kiggede på hinanden og tænkte, at hvis han kunne få det til at løbe rundt på den måde, så kunne de også. De var trods alt to personer, og de havde mulighed for at få et lille iværksættertilskud.
De spekulerede over, hvor de skulle lægge den nye butik. Der var jo Strubes på Østerbro og Det Ukendtes Boghandel i centrum, og Jan Visby Bertelsen havde placeret sig strategisk godt i Lyngby. De mente derfor, at det var klogere at søge længere væk fra hovedstaden, og kom derfor til at tænke på Næstved, som var den by, hvor de i sin tid havde mødt hinanden.
Og lige med ét begyndte tingene at falde på plads. Pers bror havde en lille kælderbutik, som lige var blevet ledig, og huslejen var til at overse – kr. 2.000 med lys og varme, så budgettet så ud til at kunne holde, selv med en lav omsætning. Den lokale bank kendte dem allerede og ydede en lille kassekredit. Så nu gjaldt det bare om at komme i gang!

Hvem var så disse to mennesker, der startede på næsten bar bund i en kælder i Næstved? På mange måder supplerede de hinanden, og det var sikkert en vigtig grund til, at de opnåede det, de i fællesskab satte sig for. Rita var en kærlig, udadvendt og viljestærk kvinde med sans for det praktiske. Ved siden af arbejdet med butikken holdt hun foredrag og gav zoneterapi og massage. Per var en visionær ”bogorm”, der med iver kastede sig over den daglige drift og markedsføringen, der især foregik via ”LYSET”. Hans mor, Inge Doest, var på det tidspunkt kendt som den lokale ”heks”. Hun introducerede Bachs blomsterremedier i Danmark.

Den nye butik blev hurtigt et mødested for spirituelt interesserede, ikke bare fra Næstved, men også fra en stor del af oplandet og de omliggende byer. Mange ønskede også at give en hånd med for at udbrede kendskabet til butikken, og igen kom ”tilfældet” til hjælp. En af butikkens første kunder var nemlig Kenn W., en spirituelt interesseret marketingmand, der gav de to unge iværksættere mange værdifulde råd i opstartsfasen. Det var bl.a. ham, der udkastede idéen til gratisbladet ”LYSET” og gennemførte den i praksis.
Men selv om alting syntes at lykkes i butikken i Næstved, syntes Per og Rita alligevel ikke, at det gik hurtigt nok Så efter 3 år besluttede de at søge nye udfordringer. Og igen kom ”tilfældet” dem til hjælp. De havde opsagt lejemålet på butikken i Næstved, da de mødte krystalterapeuten Jette Holm, der havde en stenbutik på Frederiksberg. Hun havde netop udgivet sin første bog om sten og krystaller på SphinX forlag og var straks klar over parrets potentiale. Dette bevirkede, at de kort tid efter blev ringet op af Peter Juhl, som spurgte om de havde lyst til at prøve kræfter med en 20 gange så stor butik plus et forlag!? Forunderligt som Universet samler trådene!


Nye udfordringer
De to energibundter, som havde bedt om større udfordringer, fik hvad de havde bedt om! Nogle gange skal man passe på, hvad man sender ud! Ankomsten til Det Ukendtes Boghandel blev lidt af en omvæltning for de to. De havde været vant til 5-10 kunder på en god dag: nu fik de flere hundrede. Desuden skulle de sætte sig ind i et varesortiment, der nok var flere hundrede gange større! Noget andet var, at de nu skulle til at være ”chefer” for andre end sig selv! Nu skulle de ikke blot motivere og organisere sig selv, men også 4-5 ansatte.
Nyt image
Per og Rita ændrede langsomt Det Ukendtes og SphinX forlags image fra at være ”okkult” og ”magisk” til at have mere fokus på ”personlig udvikling”. Deres vision var at udbrede kendskabet til den åndelige verden til så mange som muligt. Tanken om at oprette en filial voksede sig også større og større, og det lykkedes at åbne en butik i Århus. Interessen var stor og modtagelsen forrygende, men det gik snart op for parret, at man ikke kunne være to steder på en gang. De tog hurtigt konsekvensen og fik lukket filialen, inden det gik for meget ud over driften i København.
Ny alternativ distribution
Rita og Per havde lagt mærke til, at mange mindre forlag havde problemer med at få deres bøger ud til de alternative butikker, og omvendt var der mange alternative butikker, der ikke vidste, hvor de skulle finde de nye bøger. Derfor besluttede de at lave en distributionscentral, hvorigennem forlagene kunne få deres titler ud til de alternative butikker, til fælles gavn for alle parter. Det har været en stor succes, og der distribueres nu fra over 70 forlag med over 100 titler.
Nye visioner
Robbin Peer og Ritazol's visioner er stadig:
1) at udbrede det budskab, at det er muligt at få et lykkeligt liv, hvis man selv vil = Rigdom på Alle Planer
2) at samle den alternative verden 
3) at få naturvidenskaben og den spirituelle verden til at mødes,

Desuden vil vi arbejde for, at alle hospitaler får et bibliotek fyldt med spirituelle bøger og cd’er, så syge mennesker har en chance for at stifte bekendtskab med alternative metoder til at blive raske!